Xe ô tô miễn phí cho hàng ngàn công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết