Xây nhà Mái ấm Công đoàn cho lao động nghèo

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Quốc Thịnh
Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Quốc Thịnh
Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng bàn giao hỗ trợ mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Quốc Thịnh
Lên top