CĐVC tỉnh Quảng Trị:

Xây Mái ấm công đoàn cho người lao động bị khuyết tật

Khởi công xây dựng Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Hòa. Ảnh: TH.
Khởi công xây dựng Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Hòa. Ảnh: TH.
Khởi công xây dựng Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Hòa. Ảnh: TH.
Lên top