Xây dựng văn hóa pháp luật trong công nhân lao động

CNLĐ tỉnh Bình Phước trong buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Huấn Mạc
CNLĐ tỉnh Bình Phước trong buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Huấn Mạc
CNLĐ tỉnh Bình Phước trong buổi tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Huấn Mạc
Lên top