Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhằm phục vụ đoàn viên

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới và công tác truyền thông công đoàn cơ sở” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 16.4. 
Ảnh: Xuân hùng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới và công tác truyền thông công đoàn cơ sở” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 16.4. Ảnh: Xuân hùng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới và công tác truyền thông công đoàn cơ sở” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 16.4. Ảnh: Xuân hùng
Lên top