Xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong 5 năm tiếp theo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong 5 năm tiếp theo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong 5 năm tiếp theo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top