Xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Bình vững mạnh toàn diện

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top