PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TỔNG LĐLĐVN TRẦN THANH HẢI:

Xây dựng tổ chức công đoàn thành khối thống nhất, đoàn kết

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) trao quyết định chỉ định ông Trần Thanh Việt giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018.Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) trao quyết định chỉ định ông Trần Thanh Việt giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018.Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải) trao quyết định chỉ định ông Trần Thanh Việt giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018.Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top