Xây dựng “sân chơi chung” cho 83 đầu mối công đoàn

Toàn cảnh buổi làm việc của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Toàn cảnh buổi làm việc của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Toàn cảnh buổi làm việc của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top