BẾ MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ BA (KHÓA XII):

Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top