Xây dựng phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân

Các bác sĩ tư vấn cho nữ công nhân lao động Công ty may Tiến Thuận đang nuôi con nhỏ sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ cho con. Ảnh: X.HẠNH
Các bác sĩ tư vấn cho nữ công nhân lao động Công ty may Tiến Thuận đang nuôi con nhỏ sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ cho con. Ảnh: X.HẠNH
Các bác sĩ tư vấn cho nữ công nhân lao động Công ty may Tiến Thuận đang nuôi con nhỏ sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ cho con. Ảnh: X.HẠNH
Lên top