LĐLĐ tỉnh Gia Lai:

Xây dựng nhiều Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm lễ gắn biển công trình, tặng 1.000 tập vở cho học sinh trường THPT Pleime. Ảnh: TA
LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm lễ gắn biển công trình, tặng 1.000 tập vở cho học sinh trường THPT Pleime. Ảnh: TA
LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm lễ gắn biển công trình, tặng 1.000 tập vở cho học sinh trường THPT Pleime. Ảnh: TA
Lên top