Xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao tiền hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: HT.
Lên top