Xây dựng “lá chắn” chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

Người lao động Công ty Asuzac (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) khai báo y tế bằng điện thoại thông minh trước khi vào doanh nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty Asuzac (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) khai báo y tế bằng điện thoại thông minh trước khi vào doanh nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty Asuzac (Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM) khai báo y tế bằng điện thoại thông minh trước khi vào doanh nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top