Xây dựng khu công nghiệp phải có nhà ở và thiết chế Công đoàn

Khu nhà ở cho công nhân được xây dựng trên diện tích 24ha tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Khu nhà ở cho công nhân được xây dựng trên diện tích 24ha tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Khu nhà ở cho công nhân được xây dựng trên diện tích 24ha tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top