Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể, toàn giai cấp

Trong tình hình mới, cán bộ công đoàn cần có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng để tập hợp, thu hút người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ảnh: Duy Minh
Trong tình hình mới, cán bộ công đoàn cần có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng để tập hợp, thu hút người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ảnh: Duy Minh
Trong tình hình mới, cán bộ công đoàn cần có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng để tập hợp, thu hút người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ảnh: Duy Minh
Lên top