Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc từ những cá nhân lao động tiêu biểu

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới bằng những cá nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới bằng những cá nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới bằng những cá nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top