Xây dựng hình ảnh, thương hiệu người cán bộ ngân hàng uy tín, trách nhiệm

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Lên top