Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 15 (khoá XII):

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 15 (khóa XII) ngày 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 15 (khóa XII) ngày 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 15 (khóa XII) ngày 31.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top