Xây dựng đội ngũ xích lô chuyên nghiệp phục vụ Festival Huế 2020

Du khách trải nghiệm các tour tham quan của Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch TP.Huế. Ảnh: P.Đạt.
Du khách trải nghiệm các tour tham quan của Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch TP.Huế. Ảnh: P.Đạt.
Du khách trải nghiệm các tour tham quan của Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch TP.Huế. Ảnh: P.Đạt.
Lên top