Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao trước thách thức của cách mạng 4.0

Công nhân được làm việc với dây chuyền sản xuất với nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh Hải Nguyễn
Công nhân được làm việc với dây chuyền sản xuất với nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh Hải Nguyễn
Công nhân được làm việc với dây chuyền sản xuất với nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top