CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC:

Xây dựng đội ngũ đủ năng lực, phẩm chất

Ban Thường vụ Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn Cty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: PV
Ban Thường vụ Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn Cty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: PV
Ban Thường vụ Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn Cty TNHH Điện tử GIANTSUN (Việt Nam). Ảnh: PV
Lên top