Xây dựng đội ngũ CNLĐ không chỉ giỏi nghề, mà còn có bản lĩnh chính trị

Lãnh đạo TLĐ, TPHCM, LĐLĐ TP chụp ảnh cùng các cá nhân được tuyên dương - Ảnh: CĐ TPHCM
Lãnh đạo TLĐ, TPHCM, LĐLĐ TP chụp ảnh cùng các cá nhân được tuyên dương - Ảnh: CĐ TPHCM