Xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top