Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ đáp ứng nhiệm vụ được giao

Đại tá Chu Văn Đoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ BTTM - cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM - trao tặng bằng khen của BTTM cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thi đua chào mừng kỉ niệm 70 năm truyền thống CĐ quốc phòng.
Đại tá Chu Văn Đoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ BTTM - cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM - trao tặng bằng khen của BTTM cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thi đua chào mừng kỉ niệm 70 năm truyền thống CĐ quốc phòng.
Đại tá Chu Văn Đoàn - Phó Bí thư Đảng uỷ BTTM - cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM - trao tặng bằng khen của BTTM cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thi đua chào mừng kỉ niệm 70 năm truyền thống CĐ quốc phòng.
Lên top