Xây dựng Đảng phải xuất phát từ nền tảng xây dựng tổ chức Công đoàn

Trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn do Công đoàn tổ chức. Ảnh: CĐCT
Trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn do Công đoàn tổ chức. Ảnh: CĐCT
Trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn do Công đoàn tổ chức. Ảnh: CĐCT
Lên top