Xây dựng Công đoàn Ninh Bình vững mạnh, đổi mới tổ chức hoạt động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tham gia xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững... Nhờ đó, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp công đoàn Ninh Bình cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình đã đề ra.

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có trên 6.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với trên 170.000 lao động. Tổng số lao động trong các đơn vị có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình quản lý là gần 117.000 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa, CNLĐ làm việc có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và trình độ tay nghề, nhận thức về chính trị và hiểu biết về pháp luật ngày càng được nâng lên.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra 7 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn, 4 nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện, 2 chương trình trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong bối cảnh còn khó khăn, song hoạt động công đoàn tiếp tục có những chuyển biến quan trọng với nhiều nội dung, cách làm mới sáng tạo thông qua việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung sát thực hằng năm và được triển khai quyết liệt - thực sự mang lại hiệu quả ở từng cấp công đoàn.

Một số chỉ tiêu cụ thể thuộc 7 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và 4 nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện do Đại hội XV đề ra cơ bản đã đạt và vượt, trong đó có chỉ tiêu phát triển đoàn viên và xây nhà “Mái ấm Công đoàn” vượt cao so với chỉ tiêu đề ra.

Vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc ngày càng được khẳng định rõ nét. Tỉ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp được nâng lên hằng năm.

Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp công đoàn được quan tâm đẩy mạnh. Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, Chương trình “Tết Sum vầy”; hoạt động hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn” đã phát huy hiệu quả ở các cấp công đoàn, nhất là CĐCS.

Hoạt động “Tháng công nhân” hằng năm được tổ chức sôi nổi, thiết thực hướng về cơ sở, vì cơ sở và vì NLĐ, trở thành ngày hội lớn của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Các tiêu chí, nội dung đề ra được các cấp công đoàn, CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Nhiều mô hình mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Công tác nữ công có nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, tổ chức Công đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, có tác dụng tích cực giáo dục truyền thống đối với CNVCLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có đổi mới rõ nét về cách tiếp cận và hình thức thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo hướng linh hoạt, tập trung nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông qua việc tổ chức các hội thi thuyết trình, thi kỹ năng... Hoạt động của các cấp công đoàn đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ, lấy việc đảm bảo lợi ích đoàn viên công đoàn là mục tiêu cho mọi hoạt động.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

Ông Dương Đức Khanh cho biết, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028, sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.9, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 117.000 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức lao động và các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đánh dấu những nỗ lực, thành tựu cơ bản của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XV; bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Bình khóa XVI.

Với phương hướng chung đó là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong đó trọng tâm là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước; huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động và mục tiêu hoạt động; tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ, xây dựng dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Ninh Bình đảm bảo về chất và lượng, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá đó là: Tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, chú trọng đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chủ tịch CĐCS các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Đại hội cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2023-2028, đó là: Phấn đấu phát triển tăng thêm 35.000 đoàn viên trở lên; 100% doanh nghiệp sử dụng 20 lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng từ 25-30 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên; có từ 7.000 sáng kiến trở lên được các cấp công nhận; có từ 50 đề tài, sáng kiến trở lên được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo.

Một số thành tựu của Công đoàn Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2018-2023:
- Huy động trên 177 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ.
- 124 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được sửa chữa, xây mới với trên 4,3 tỉ đồng. Đạt 332% chỉ tiêu đề ra.
- 135 CĐCS được thành lập mới, kết nạp mới 55.227 đoàn viên, đạt 180%, vượt chỉ tiêu đại hội XV đề ra.
- Gần 20.000 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đạt 182% và là đơn vị dẫn đầu trong Cụm thi đua LĐLĐ 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.
- 97 thỏa thuận hợp tác được ký kết, mang lại lợi ích trên 16,3 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ.
- Trên 30.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng...

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Những con số biết nói của Công đoàn tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ qua

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đã chặt hạ hàng cây xanh chết khô ở quảng trường 1.500 tỉ đồng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc xử lý hàng loạt cây xanh được trồng tại khuôn viên Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình) bị chết khô, ngày 16.9, đại diện chủ đầu tư Dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế cho biết, đã chỉ đạo nhà thầu chặt bỏ hàng cây trên và sẽ trồng thay thế cây mới.

Gần 1.000 đoàn viên, CNLĐ tại Ninh Bình tham gia hiến máu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.9, gần 1.000 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với thông điệp "Hiến máu tình nguyện - Giọt máu nghĩa tình".

Các nhà văn ấn tượng với loạt tiểu thuyết, truyện ngắn viết về công nhân

Tô Thế |

Sau một thời gian chấm thi nghiêm túc, công tâm, đúng theo yêu cầu và thể lệ, Hội đồng Sơ khảo cuộc thi viết văn về công nhân - công đoàn đã chọn ra 43 truyện ngắn (bao gồm cả nhóm truyện ngắn cùng một tác giả), 18 tiểu thuyết lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Nhận định Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Một chiến thắng trong ngày ra quân ASIAD 19 sẽ tạo nên cú hích tinh thần và mở ra cơ hội lớn để Olympic Việt Nam vào vòng 1/8 môn bóng đá nam.

Làng nghề Phú Bình đưa lồng đèn truyền thống lên sàn thương mại điện tử

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Tết Trung thu cận kề, làng nghề Phú Bình (Quận 11) sản xuất lồng đèn giấy lại đang hối hả làm những mẫu hàng cuối cùng để cung ứng ra thị trường.

Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH |

Đến cuối 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện, theo Bộ Tài chính. Tới đây, nhiều điểm mới được nêu rõ trong đề án cải cách tiền lương.

"Nhắm mắt, đưa chân", cắn răng lựa chọn ở chung cư mini

Tuyết Lan - Phan Anh |

Biết rõ rủi ro về pháp lý và nguy hiểm về phòng cháy chữa cháy, nhiều người dân vẫn “nhắm mắt, đưa chân” chấp nhận ở chung cư mini (CMMN) để có nơi an cư.

Những con số biết nói của Công đoàn tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ qua

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đã chặt hạ hàng cây xanh chết khô ở quảng trường 1.500 tỉ đồng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc xử lý hàng loạt cây xanh được trồng tại khuôn viên Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình) bị chết khô, ngày 16.9, đại diện chủ đầu tư Dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế cho biết, đã chỉ đạo nhà thầu chặt bỏ hàng cây trên và sẽ trồng thay thế cây mới.

Gần 1.000 đoàn viên, CNLĐ tại Ninh Bình tham gia hiến máu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.9, gần 1.000 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với thông điệp "Hiến máu tình nguyện - Giọt máu nghĩa tình".