Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam:

Xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương

Đơn vị thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chuẩn bị phần quà đến người lao động phải ngưng việc do dịch COVID-19. Ảnh: T.Liêm
Đơn vị thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chuẩn bị phần quà đến người lao động phải ngưng việc do dịch COVID-19. Ảnh: T.Liêm
Đơn vị thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chuẩn bị phần quà đến người lao động phải ngưng việc do dịch COVID-19. Ảnh: T.Liêm
Lên top