Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ HUYỆN LẠC THỦY (HÒA BÌNH):

Xây dựng ba sân chơi cho các cháu học sinh tiểu học