Xác nhận cho 41.999 lao động ngừng việc nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top