BHXH Việt Nam Đẩy mạnh chuyển đổi số:

Xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID là rất cần thiết

Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị.  
Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Lên top