Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị:

Xác lập vai trò của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải ảnh) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị sáng 30.7. Ảnh: Bảo Hân
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải ảnh) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị sáng 30.7. Ảnh: Bảo Hân
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải ảnh) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị sáng 30.7. Ảnh: Bảo Hân
Lên top