Xác định trách nhiệm đối với từng cấp công đoàn trong thi đua

Đoàn viên, người lao động xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Dệt may Việt Nam Báo công dâng Bác dịp Đại hội thi đua tháng 10.2020. Ảnh: Ánh Hồng
Đoàn viên, người lao động xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Dệt may Việt Nam Báo công dâng Bác dịp Đại hội thi đua tháng 10.2020. Ảnh: Ánh Hồng
Đoàn viên, người lao động xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Dệt may Việt Nam Báo công dâng Bác dịp Đại hội thi đua tháng 10.2020. Ảnh: Ánh Hồng
Lên top