Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở thời kỳ 4.0

Ông Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Lên top