ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT CÔNG ĐOÀN CÁC KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH:

Vượt trội về phát triển đoàn viên

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và CĐ các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ công nhân Cty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật ở Khu kinh tế Vũng Áng bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và CĐ các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ công nhân Cty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật ở Khu kinh tế Vũng Áng bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và CĐ các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ công nhân Cty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật ở Khu kinh tế Vũng Áng bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top