Vượt khó thực hiện tốt chính sách, bảo đảm quyền lợi người dân

Trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: L.A
Trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: L.A
Trong năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: L.A
Lên top