Người lao động ngành Giao thông Vận tải:

Vượt khó thi đua, làm lợi hàng trăm tỉ đồng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hà Anh
Lên top