Vượt cạn một mình, mẹ công nhân định gọi con là… rô na

Đang mang bầu ở tuần 34, chị Phương khá lo lắng về thời điểm "vượt cạn". Ảnh: NVCC
Đang mang bầu ở tuần 34, chị Phương khá lo lắng về thời điểm "vượt cạn". Ảnh: NVCC
Đang mang bầu ở tuần 34, chị Phương khá lo lắng về thời điểm "vượt cạn". Ảnh: NVCC
Lên top