"Vượt bão" COVID-19: Vẫn trả lương cho công nhân dù tổ máy ngừng sản xuất

Lên top