LĐLĐ TP.HỒ CHÍ MINH:

Vượt 10% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên