Bình Dương:

Vướng mắc trong hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top