Hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng tại Bình Dương:

Vướng mắc quy định, chưa người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ

Chưa có doanh nghiệp và người lao động nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn trong gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Chưa có doanh nghiệp và người lao động nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn trong gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Chưa có doanh nghiệp và người lao động nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn trong gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top