Vườn rau Công đoàn giữa biển Tây

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (phải) gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cho công trình Vườn rau Công đoàn. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (phải) gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cho công trình Vườn rau Công đoàn. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (phải) gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cho công trình Vườn rau Công đoàn. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top