Vững tâm công nhân “3 tại chỗ”

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tongwei Việt Nam (Tiền Giang) trao sữa cho CNLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: L.O
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tongwei Việt Nam (Tiền Giang) trao sữa cho CNLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: L.O
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tongwei Việt Nam (Tiền Giang) trao sữa cho CNLĐ thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: L.O
Lên top