Chủ nhân giải thưởng Nữ cán bộ CĐ duyên dáng Đại học Quốc gia Hà Nội:

“Vui vì được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đoàn viên”

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo trao giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho Mỹ Lệ. Ảnh: P.V
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo trao giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho Mỹ Lệ. Ảnh: P.V
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam - Trưởng Ban Giám khảo trao giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất cho Mỹ Lệ. Ảnh: P.V
Lên top