Vui thôi, đừng vui quá!

Trở lại làm việc đúng thời gian quy định là một biểu hiện của tác phong công nghiệp - Ảnh: L.T
Trở lại làm việc đúng thời gian quy định là một biểu hiện của tác phong công nghiệp - Ảnh: L.T
Trở lại làm việc đúng thời gian quy định là một biểu hiện của tác phong công nghiệp - Ảnh: L.T
Lên top