Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vui thôi, đừng vui quá!

Trở lại làm việc đúng thời gian quy định là một biểu hiện của tác phong công nghiệp - Ảnh: L.T
Trở lại làm việc đúng thời gian quy định là một biểu hiện của tác phong công nghiệp - Ảnh: L.T