Vui - khỏe bài thể dục giữa giờ của công nhân lao động

Công nhân Công ty Jade M Vina (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hứng khởi với bài tập thể dục giữa giờ. Ảnh: ĐL
Công nhân Công ty Jade M Vina (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hứng khởi với bài tập thể dục giữa giờ. Ảnh: ĐL
Công nhân Công ty Jade M Vina (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hứng khởi với bài tập thể dục giữa giờ. Ảnh: ĐL
Lên top