“Vừa vào làm việc đã thấy tiền vô tài khoản”

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao học bổng Tôn Đức Thắng cho con NLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao học bổng Tôn Đức Thắng cho con NLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao học bổng Tôn Đức Thắng cho con NLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: LT
Lên top