Vừa chống dịch, vừa tìm việc cho người lao động

Công ty Vinakad tự phun độc khử trùng tại nơi làm việc. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad tự phun độc khử trùng tại nơi làm việc. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad tự phun độc khử trùng tại nơi làm việc. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top