Vụ “Quỹ Tín dụng nhân dân Cẩm Bình thua kiện không nhận người lao động trở lại”: Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh sẽ thanh tra toàn diện

Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV
Lên top